Felszámolás-végelszámolás

Mit kell tudni a felszámolási eljárásról?

A felszámolási eljárás célja, hogy a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése során a cég hitelezői a törvényben meghatározott módon kielégítést nyerjenek. A felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vezetője köteles a felszámolás elrendeléséről a munkavállalókat haladéktalanul tájékoztatni. A felszámolást elrendelő végzést a bíróság a Cégközlönyben közzéteszi. A hitelezők követeléseiket jelen végzés közzétételétől számított 40 napon belül jelenthetik be a felszámolónak.

Mikor lehet egyszerűsített végelszámolást indítani?

Amennyiben a cég működése már szükségtelenné vált, vagy indokolatlan terhet jelent, a tagok a végelszámolás mellett dönthetnek. Lényeges, hogy azt a céget lehet végelszámolással megszüntetni melynek nincs olyan kötelezettsége, melyet nem képes / szándékozik rendezni a végelszámolás lezárásáig.

Egyszerűsített végelszámolást indíthat a vállalkozás, ha a) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 155. §-a szerinti könyvvizsgálatra nem kötelezett, és b) végelszámolása kezdő időpontjától számított százötven napon belül a végelszámolást befejezi. [Ctv. 114. § (1)]