Mennyi lehet az szja-visszatérítés összege?

Munkabér esetén az szja-visszatérítés összege az adóalap-kedvezmények levonása után megállapított adóalap 2021. évi adójának az adókedvezmények levonása után fennmaradó része, de legfeljebb 809 000 forint. Ha az szja-visszatérítésre jogosult munkabérét terhelő adó ennél az összegnél kevesebb, akkor az szja-visszatérítés összege megegyezik a munkabérből levont adóelőleg összegével.

Ha például a jogosult év közben kérte a családi kedvezmény érvényesítését a munkáltatótól, és a családi kedvezmény miatt a munkáltató év közben kevesebb adóelőleget vont le, akkor a jogosult a levont adóelőleget kapta meg szja-visszatérítésként. Ha pedig a családi kedvezmény igénybevételével a jogosult adóalapja nullára csökkent, ezért a munkáltató év közben nem vont le adóelőleget, akkor levont adóelőleg hiányában nem volt mit visszatéríteni. Tehát ezekben az esetekben a magánszemély a már 2021-ben érvényesített kedvezmények miatt adót egyáltalán nem vagy csak csökkentett összegben fizetett.

Ekhós magánszemélynél a 2021-re tőle levont ekho szja-nak minősülő része (9,5 százalék) jár vissza, ami nem haladhatja meg a 809 000 forintot.

Kisadózónál a visszatérítés összege a 2021-re a kisadózó vállalkozást a kisadózó után terhelő tételes adó negyede.

Ha a magánszemélynek van szja, kata és ekho szerint adózó jövedelme is, akkor a különböző adónemekből visszaigényelhető összegek együttesen nem haladhatják meg a 809 000 forintot.