NEM KÖNYVEŐI FELADAT

a. Az alábbi ügyviteli feladatok nem tartoznak Megbízott feladatkörébe:

Postai, banki ügyintézés

Csekk-igénylés

Kommunális adó, gépjárműadó, ingatlanadó ügyintézés

Adóhátralékkal kapcsolatos ügyintézés

Államigazgatási eljárásokkal kapcsolatos ügyvitel, fellebbezés, jogorvoslati kérelem, kivéve, ha azok Megbízott hibájából eredő jogkövetkezmények. 

Adóhatósági igazolások, engedélyek, adatváltozások ügyintézése, kivéve ha erre külön megbízás történik

Vagyonosodási vizsgálatok ügyintézése

Hitel-ügyintézés

Jogi eljárások, peres ügyek vitele

Családi, személyes ügyek

Bárminemű Szerződés- és levélírás

Kamarai ügyek intézése (regisztráció, kamarai tagdíjak fizetése, melyet minden év március 31.-éig kell az illetékes kamarának megfizetni)

Előző könyvelőtől anyag átvétel és átvizsgálás, kivéve, ha a megrendelő erre külön felkéri a megbízottat írásban, és a megbízott azt vállalja külön díjazás ellenében, a díjazás a munka nagyságától és az átnézendő anyag méretétől függően külön megállapodás részét képzi. 

Nem tartozik Megbízott feladatai közé az előző könyvelőtől, könyvelőirodától hozott elszámolások, nyilvántartások szakmai felülvizsgálata, javítása, azonban külön díjazás ellenében azokat felülvizsgálja, újra könyveli. Amennyiben az átvett adatok a Megrendelő adatszolgáltatásához kapcsolódnak, és a hiányosságok tudomására jutnak, köteles a Megrendelőt erről tájékoztatni. A hozott adatok átdolgozásáért Megbízott megegyezés, illetve külön szerződésbe foglaltak szerinti különdíjat számít fel.

 

b. Továbbá nem tartozik Megbízott feladatkörébe:

A munkáltatói jogkör gyakorlása, a Munka Törvénykönyvének gyakorlati végrehajtása, felülvizsgálata és nincs teljes körű tájékoztatási kötelezettsége, továbbá a munkaszerződések, munkaköri leírások elkészítése, a jelenléti ívek meglétének ellenőrzése, a ki és belépő papírok, valamint más nyomtatványok átadásának ellenőrzése.

Adótanácsadás

Dokumentációk elkészítése (üzleti terv, pályázati anyagok stb., ha csak erre külön írásbeli megállapodás nem köttetik)

SZJA bevallások elkészítése a munkavállalók, tulajdonosok és ügyvezetők részére, azonban ha erre igényt tartanak a megbízott külön díjazás ellenében ….. Ft/bevallás áron elkészíti azt.

Gazdálkodási feladatok

Jogi feladatok

Készletnyilvántartások elkészítése és ellenőrzése

Munkaszerződések megírása

Cégbírósági ügyek intézése

Törvényességi és működési szabályok betartására való figyelmeztetés

Ügyvezetői feladatok ellátása

3. személlyel kapcsolattartás, kapcsolat felvétel (pl.: a megrendelő partnerei, munkavállalói)

Anyagi és pénzügyi gazdálkodási tanácsadás

Szerződések átvizsgálása

Az ügyletek szerződéseiből és körülményeiből eredő adózási követelményeknek való megfelelést és következményeket nem vizsgálja a megbízott

EU-s partnerek adószámának ellenőrzése az ügyvezető feladata a teljesítés időpontjában, erről az igazolást ki is kell nyomtatnia és megőriznie.

Különböző hatóságoktól engedélyek bekérése

NÉBIH regisztráció, bevallások benyújtása, azok alátámasztó dokumentumainak elkészítése

Bármi nemű engedélyek megkérése

Felújítási számlákhoz nyilatkozatok elkészítése (a nyilatkozatok hiányában a felújítási számlák nem kerülnek könyvelésre)

Szerződések, okmányok felülvizsgálata

200eFt feletti megbízások, vagy folyamatos megbízások szerződéseinek elkészítése, meglétének ellenőrzése

Könyvvizsgáló bejelentése az illetékes szerveknek

Önköltség számítási szabályzat elkészítése, önköltségszámítás

 

Munkavállalók jövedelmének (minimálbérhez igazítása sem), munkaidejének módosítása, kivéve, ha erre cégszerű aláírással ellátott megbízást kap a megbízott

Osztalék előleg meghatározása, kiosztása, a megrendelő csak tájékoztatást kérhet arról, hogy mennyi az az osztalék melyről rendelkezhet. Osztalék felosztás esetén az ügyvezető feladata nyilatkozni arról hogy az osztalékfizetés a saját tőkét negatív irányba nem befolyásolja, és ezt a nyilatkozatot ügyvéd segítségével letétbe kell helyezni a cégbíróságon.

Taggyűlési jegyzőkönyv elkészítése

Kiküldetési rendelvények, útnyilvántartások vezetése, elszámoltatása

Szabályzatok betartatása

Közvetített szolgáltatások nyilvántartása, ez az ügyvezető feladata

Egyenlegközlők nyomtatása, postázása (csak e-mailban küldi el a megbízott és külön kérésre)

Egyenlegközlők egyeztetése

Tagi hitel szerződések elkészítése

Év végi nyilatkozat elkészítése a tagi hitelekről, ez a tagok feladta, de ezen nyilatkozat nélkül a zárás nem készíthető el

Készpénz állomány kezelése

Bankszámla feletti rendelkezés

Az azonos tárgyú számlák összeghatárának figyelése, erről bejelentés az illetékes szervek felé (összeghatár 1.500.000 Ft/hó/cég készpénzben)

Irat átadás átvételi jegyzőkönyv készítése

A felmerülő költségeken, ráfordításokon belül a magánhasználat tényét, mértékét nem vizsgálja a megbízott, sem a természetbeni juttatás címén történő megítélés és kezelés sem tarozik a feladatkörébe.

Az üzleti partnerek adószámainak ellenőrzése

Késedelmi kamat számítása, behajtási költség-általány számítás és nyilvántartása és partnerre terhelése

Pénztár nyilvántartás, dokumentálása

Hibás bizonylat javítása, javíttatása

Bizonylatok őrzése

Idegen nyelvű számlák fordítása, fordíttatása, ez az ügyvezető feladata. Minden idegen nyelvű számla mellé az ügyvezetőnek nyilatkoznia kell, hogy a számla mit tartalmaz, milyen adatok szerepelnek rajta

Határon átnyúló ügyletek okmányainak ellenőrzése

Hitelekhez és pályázatokhoz kapcsolódó anyagok, dokumentációk beszerzése

Hibás bizonylatok rögzítése

Elektronikus számlák archiválása, megőrzése

Külföldi adóhatósági bejelentkezés, bevallások beadása, ügyintézés

Adóhatóság előtti nyilatkozattétel az ügyvezető helyett

Ingatlanokhoz kapcsolatos vagy más hatóságok, minisztériumok felé bejelentkezés, bevallás beadás

Statisztikai adatok megadása, kivéve ha az a könyvelésből kinyerhető

A megrendelő szoftvereinek ellenőrzése

Kölcsönszerződések megírása, jogi és valódiság vizsgálata

Adás-vételi szerződések megírása, jogi és valódiság vizsgálata

Megbízási szerződések megírása, jogi és valódiság vizsgálata

Peres ügyek intézése

Gazdasági események alátámasztása bizonylatokkal (minden gazdasági eseményhez bizonylatot köteles adni a megrendelő különös tekintettel azon pénztárbizonylatokra, melyek alapbizonylatai a könyvelésnek – nincs róla másik bizonylat.)